خبرخوان

چگونه دادخواست بنویسیم؟

دادخواست به معنای دادخواهی کردن، عدالت طلبیدن و عرض حال آمده است و شخصی که دادخواهی می کند (خواهان یا مدعی)، طرف خود را به دادرسی فرا می خواند(خوانده یا مدعی علیه)، تا با حضور نزد قاضی ادعای خود را به قضاوت شخص عادل بسپارد.

حقوق علائم و نام تجاری و نمونه رای دادگاه بدوی وتجدید نظر

لامت تجاری نشانه یا شاخصی است متمایزکننده که مؤسسات بازرگانی یا سایر اشخاص حقیقی و حقوقی از آن منحصراً به منظور تعیین منشأ کالاها یا خدمات خود برای مصرف‌کنندگان و همین طور متمایز کردن آنها از کالاها یا خدمات دیگر اشخاص حقیقی و حقوقی استفاده می‌کنند.

نقش ماده ی 66 قانون آئین دادرسی کیفری در توسعه و ارتقاء حقوق بشر

چكيده: امروزه سازمانهای غیر دولتی از جمله سازوکارهای حقوق بشری هستند که در نظام بین الملل حقوق بشر برای شکل گیری جامعه ای مدنی و نیز در روند دموکراسیزاسیون دولتها نقش چشمگیری دارند. تحقق حقوق شهروندی با بهره گیری از سازوکار سازمان های مردم نهاد، نیازمند استقلال این تشکل ها می باشد. شیوه ی تاسیس، نظارت و جایگاه این تشکلهای مدنی خود نشان دهنده ی میزان استقلال آنها می باشد. یکی از نوآوری های قانون آئین دادرسی کیفری جدید موضوع سازمانهای مردم نهاد می باشد که قانونگذار با شناسایی این تشکل های مدنی در ماده ی 66؛ به نقش و اهمیت این نهادها در توسعه و حمایت حقوق بشر پی برده است.

بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی در قانون مجازات اسلامی جدید

حقوق اجتماعی عبارت است از حقوقی که قانونگذار برای اتباع کشور جمهوری اسلامی و سایر افراد مقیم در قلمروی حاکمیت آن منظور نموده و سلب آن به موجب قانون یا حکم دادگاه صالح موجب مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی می گردد

تحلیل حقوقی رای وحدت رویه ی شماره ی هیات عمومی دیوان عالی کشور(کمیسیون ماده ی 77 قانون شهرداری)

باسمه تعالی
از منابع عمده ی در آمد شهرداری های کشور"عوارض"می باشد که این نهاد براساس قوانین ومقررات جاری در یافت می نمایند.
چنانچه مودی مبادرت به تادیه عوارض در وقت مقرر نکند وبین مودی وشهرداری اختلاف بروز نماید؛با اعتراض مودی کمیسیون مندرج در ماده 77 قانون شهرداری به اختلاف مذکور رسیدگی واقدام به صدور رای مقتضی می نماید .
رای کمیسیون یاد شده درمورد اشخاص غیر دولتی در دیوان عدالت اداری قابل رسیدگی است.اما درخصوص دستگاههای دولتی قانون ساکت است واین پرسش مطرح می شود که آیا رای کمیسیون ماده 77 درمورد دستگاههای دولتی قطعی ولازم الاجرااست ومراکز دولتی ناگزیرند آن را اجراکنند، هرچند خلاف قوانین ومقررات و واقعیاب باشد؟ ویا اینکه رای قطعی کمیسیون ماده 77 مزبور علیه دستگاههای دولتی درمراجع قضایی قابل اعتراض ورسیدگی است ؟
به این پرسش رای شماره 699-22/3/1383هیات عمومی دیوان عالی کشور تاحدودی پاسخ داده است.

راي مشورتي ديوان بين المللي دادگستري درخصوص تهديد به استفاده يا استفاده از سلاح هسته اي

ديوان درنظر مشورتي خود اعلام نمود كه درحقوق بين الملل عرفي يا قراردادي هيچ قانوني صراحتا تهديد به استفاده يا استفاده از سلاح هسته اي را مجاز ندانسته هرچند كه هيچ قاعده اي درخصوص ممنوعيت جامع وكامل تهديد به استفاده يا استفاده ازاين سلاح نيز وجود ندارد. ديوان همچنين اعلام نمود كه هرگونه تهديد به استفاده يااستفاده ازاين سلاح بايد تابع حقوق بشر دوستانه باشد يكي ديگر از مهمترين نكات اين راي اين است كه ديوان بين المللي دادگستري كشورهاي جهان را متعهد نموده كه با حسن نيت مذاكراتي را جهت دستيابي سلاح هسته اي درتمامي جنبه هاي آن ، انجام دهند.

همه چیز درباره جرم خیانت در امانت

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با توجه به روایت‌ها و آیات قرآن کریم، به راحتی می توان متوجه شد که اسلام تاکید بسیار فراوانی به موضوع امانت داشته است به طوری که در روایتی از امام باقر علیه السلام می‌فرمایند: «خداوند اجازه نداده است، کسی امانت را به صاحبانش رد نکند، حتی اگر آن شخص بدکار باشد.»

راه‌های تشخیص اصالت اسناد توسط دادگاه کدام است؟

سند از جمله مهمترین ادله اثبات دعوی در امور مدنی محسوب می‌شود. ماده ۱۲۸۴ قانون مدنی در تعریف سند بیان می‌کند «سند عبارت است از هر نوشته‌ای که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد.» طبق این تعریف، دو عنصر «نوشته بودن» و «قابل استناد بودن در مقام دعوی و دفاع» از ارکان متشکله سند محسوب می‌شود.
انتشار محتوا