ربودن مسافر ترمينال با قصد تجاوز

ربودن مسافر ترمينال با قصد تجاوز

D0415734.jpg

متهمي كه در ربودن يك زن جوان به قصد تجاوز ناكام مانده است، پس از بازداشت در مقابل داديار جنايي پايتخت اعتراف كرد.

رضا جعفري، معاون دادستان تهران در امور جنايي با اعلام اين خبر به خبرنگار حقوقي ايسنا، گفت: ساعت ‌٣٠/٢٢ شب گذشته ماموران گشت انتظامي تهران بزرگ حين گشت‌زني در حوزه‌ي استحفاظي خود در جنوب تهران با پرايد سفيدرنگي مواجه شدند كه زني جوان با داد و فرياد در حال خارج شدن از پنجره‌ي اتومبيل بود.

وي افزود: با متوقف كردن خودرو و بازداشت راننده مشخص شد زن ‌٣٤ ساله كه از شهرستان به تهران آمده است به مقصد افسريه از ترمينال بعثت سوار بر خودرو شده اما ناگهان در بين راه راننده تغيير مسير داده و به سمت جاده‌ي خراسان به حركت درآمده است.

به گزارش ايسنا، با ارجاع پرونده به داديار جنايي تهران تحقيقات در اين زمينه آغاز و مشخص شد راننده‌ي جوان كه متاهل و داراي دو فرزند بوده به قصد تجاوز اقدام به ربودن زن جوان كرده است.

به دنبال اعترافات متهم، پرونده با صدور دستورات قضايي جهت تكميل تحقيقات در اختيار مرجع انتظامي قرار گرفت.