اعتراف‌گیری عجیب در پلیس آگاهی

اعتراف‌گیری عجیب در پلیس آگاهی

D0214156.jpg


کارگزاران: پنج متهم به سرقت ضبط و پخش خودرو كه در پلیس آگاهی پایتخت به دو هزار و 700 فقره سرقت در 40 روز اعتراف كرده بودند، در دادگاه به اتهام 50 مورد سرقت محاكمه شدند.

به گزارش خبرنگار ما، یك ماه قبل ماموران پلیس دو مرد جوان را حین سرقت از یك خودرو در شمال تهران دستگیر كردند. آنها پس از انتقال به مقر پلیس آگاهی سه همدست دیگر خود را نیز معرفی كردند. با دستگیری سه متهم دیگر، مشخص شد كه این باند پنچ نفره از حدود 40 روز قبل از دستگیری اقدام به سرقت ضبط و پخش خودروها در تهران می‌كنند.

متهمان در اداره آگاهی تحت بازجویی قرار گرفتند و دو هزار و هفتصد فقره سرقت از خودروها را در 40 روز گردن گرفتند.

با اعلام این خبر از سوی آگاهی، در طول چند روز، 324 نفر به پلیس آگاهی آمدند و متهمان نیز ناچار به پذیرش سرقت از آنها شدند. پنج متهم هفته گذشته برای رسیدگی پرونده به شعبه یكم بازپرسی دادسرای مجتمع قضایی بعثت فرستاده شدند.

رئیس این شعبه با بیان اینكه وقوع 2700 فقره سرقت در 40 روز غیرممكن است، گفت: متهمان این پرونده تنها در نقاط شمال شهر مرتكب سرقت شده‌اند و این در حالی است كه تعدادی از شاكیان خودروهایشان در جنوب شهر مورد سرقت قرار گرفته بود.

متهمان اظهار كرده‌اند كه تحت شرایط سخت ناچار به پذیرش ارتكاب 2700 فقره سرقت شده‌اند، در حالی‌كه در این مدت حدود 50 بار سرقت كرده‌اند و سرقت‌هایشان هم در قیطریه، تجریش، شهرك غرب و خیابان آفریقا بوده است.

این پرونده با اتهام سرقت 50 ضبط و پخش خودرو از سوی متهمان آن به دادگاه فرستاده شد