چه کسانی می تونند در شرکت سهامی خاص مجوز ساخت مهر شرکت را داشته باشند؟

تاريخ ارسال: 7/6/1388 - 07:33
چه کسانی می تونند در شرکت سهامی خاص مجوز ساخت مهر شرکت را داشته باشند؟

با سلام
آیا رئیس هیئت مدیره شرکت سهامی خاص که حق امضا اوراقی بانکی با 2 نفر دیگر از افراد سهامدار را دارا است می تونند مهر شرکت را بسازد؟ و آیا می تواند مکاتبه داشته باشد با سارمان های دولتی؟